Garantii

Põhilised garantiitingimused

Igal saidil Healthstore.com ostetud esemel on tootja garantii. Garantiiaeg võib toote kirjelduses näidatud viisil erineda.

Kui teil on garantiiaja jooksul pretensioone ostetud eseme kvaliteedi kohta, peate võtma ühendust teenuse osutajaga, kes on nimetatud toote garantiitunnistusel, selle garantiitunnistusel ja tasumisel.

Enne toote kasutuselevõtmist lugege hoolikalt juhiseid ja kontrollige, kas garantiikaart on õigesti täidetud. Garantiikaart peab sisaldama: eseme mudel, seerianumber, müügi kuupäev, garantiiperiood. Garantiikviitungiga peab olema kaasas kassatšekk või kviitung, mille maksmise ajal teile väljastas meie töötaja. Voucherit ei muudeta.

Meil on õigus keelduda tagastatud kauba vastuvõtmisest, kui:

* eseme omanik on rikkunud garantiikviitungis loetletud garantiitingimusi;
* garantiitõkendid on defektsed;
* tootel on mehaanilisi kahjustusi;
* toodet on käsitletud vääralt, ettevaatamatult;
* on konstruktsiooni muudatus, mida pole tehnilises dokumentatsioonis näidatud;
* on kahjustused, mis on põhjustatud vedelike, putukate või nende elutegevuse lõpptoodete tungimisest masinasse.